Úloha střevní mikroflóry v patogenezi střevních zánětů gnotobiotických myší

Vliv střevní mikroflóry na vývoj experimentálně indukovaných střevních zánětů je v Laboratoři gnotobiologie MBÚ AV ČR studován již po řadu let.

Ulcerózní kolitida (UC) patří mezi chronické idiopatické střevní záněty, která často přechází ve zhoubný kolorektální karcinom. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, v jehož etiologii hraje dosud neobjasněnou roli střevní mikroflóra.

Vzhledem k tomu, že pacienti se zánětlivým onemocněním střeva (IBD) mají pozměněný mikrobiom, ve kterém dominují druhy neprodukující krátko řetězcové nasycené mastné kyseliny (SCFA, butyrát, propionát, acetát). SCFA mohou zásadně ovlivňovat fyziologické a imunitní funkce střeva, respektive průběh střevních zánětlivých onemocnění.

Doktorand bude studovat mechanismy působení butyrátů při zánětu hostitele a stanoví, zda dysbiózu střevní mikroflóry ve zvířecím modelu ulcerózní kolitidy, je možné modulovat působením probiotik a butyrátů. Původně bezmikrobní myši budou osazovány jednotlivými nepatogenními a také SCFA-produkujícími bakteriálními kmeny. V dextransulfátovém modelu (DSS) bude vyvolán akutní a chronický experimentální zánět a bude prověřena jejich biologická aktivita. Ke studiu mechanismu vzniku UC využijeme také IL-10 deficitní myši.

Doktorand bude studovat in vitro imunomodulační vlastnosti bakterií na buněčných liniích např.: myší RAW linie a myších BM-DC a dalších.

Doktorand bude zjišťovat vliv bakterií na vrozenou a adaptivní imunitu a vyhodnotí histologicky a imunohistochemicky změny na sliznici střeva. Stanoví prozánětlivé a protizánětlivé hladiny cytokinů a jejich mRNA, stejně tak mRNA pro stanovení produkce mucinu (MUC2) a výskytu těsných spojů (TJ). Exprese Toll-like receptorů 2 a 4 bude sledovat na úrovni mRNA pomocí RT-PCR a na úrovni proteinového produktu Western blottem.

Školitel Ing. Tomáš Hudcovic, CSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Laboratoř gnotobiologie
Nový Hrádek
549 22

Finanční krytí spojené s řešeným tématem bude hrazeno z projektu GAČR 19-08294S