Nabízíme doktorské studium (Ph.D.) v biomedicíně obor imunologie

Doktorské studium a vypracování disertační práce proběhne v rámci Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy na pracovišti:
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek, okr. Náchod

Téma Toll-like receptory při bakteriálních infekcích:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/doktorske-studium

Doktroské studium je vhodné pro absolventy biologicko-chemických oborů univerzit nebo také pro studenty končící letos magisterské studium.

Podání přihlášky na PřF UK je do 30. 4. 2021, ale je třeba se domluvit co nejdříve.

Základní stipendium od PřF UK můžeme navýšit.

Další informace: doc. I. Šplíchal, splichal@biomed.cas.cz, 776 686 691 nebo 491 418 539